Startnummerwijziging: 74 wordt 45 – NL

Zoals reeds eerder vernomen zal Jimmy gaan strijden in de ‘hogere’ T3-klasse. Het BTCS-reglement schrijft voor dat wagens met een drukgevulde benzine-motor, een factor 1,7 moeten vermenigvuldigen met hun cilinderinhoud (2000 x 1,7 in dit geval). Wegens deze klasse-stijging zal Jimmy onder een andere nummer gaan rijden, namelijk: 45.